Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1077
Lượt truy cập trong tuần: 1054
Lượt truy cập trong tháng: 22670
Lượt truy cập trong năm: 178415
Tổng số truy cập: 3049637

CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025
Ngày đăng 28/03/2024 | 23:54  | Lượt xem: 91

Sở Nội vụ Hà Nội vừa có Văn bản số 866/SNV-XDCQ về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.
Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã bám sát Hướng dẫn số 665/HD-SNV ngày 06/3/2024 của Sở Nội vụ về trình tự, thủ tục, hồ sơ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2023-2025, thực hiện trình tự, thủ tục tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án đảm bảo theo quy định.
Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để người dân nắm bắt và hiểu được nội dung, ý nghĩa, sự cần thiết của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã nhằm tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân.
Danh sách cử tri được niêm yết đảm bảo theo quy định. Trong quá trình niêm yết, danh sách cử tri được cập nhật 24 giờ trước thời điểm UBND cấp xã tổ chức phát phiếu lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.
Bên cạnh đó, Sở Nội vụ cũng hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn dựa trên đặc điểm về dân cư của từng thôn, tổ dân phố, khu dân cư để thành lập Tổ lấy ý kiến cử tri nhằm hoàn thành công tác triển khai lấy ý kiến cử tri đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, dân chủ và đúng với quy định của pháp luật.
Ngoài ra, Sở Nội vụ đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ các hướng dẫn về việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính tại Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 66/2023/NĐ-CP ngày 24/8/2023 của Chính phủ, khẩn trương ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án và tập trung chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn có liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính tổ chức lấy ý kiến cử tri đảm bảo đúng tiến độ...