Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1026
Lượt truy cập trong tuần: 1051
Lượt truy cập trong tháng: 22667
Lượt truy cập trong năm: 178412
Tổng số truy cập: 3049634

TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường thuộc quận Thanh Xuân giai đoạn 2023-2025
Ngày đăng 28/03/2024 | 08:30  | Lượt xem: 23

Đề án Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường thuộc quận Thanh Xuân giai đoạn 2023-2025

Xem chi tiết tại đây: /documents/2310050/0/%C4%90%E1%BB%81+%C3%A1n+s%E1%BA%AFp+x%E1%BA%BFp+%C4%90VHC+c%E1%BA%A5p+ph%C6%B0%E1%BB%9Dng.pdf/12442ba7-dff5-45b2-8160-33cd6b8465b7