Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 512
Lượt truy cập trong tuần: 428
Lượt truy cập trong tháng: 15338
Lượt truy cập trong năm: 171083
Tổng số truy cập: 3042305

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

  DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỦA LÃNH ĐẠO PHƯỜNG

LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY       

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Bà Trần Thị Nga

Bí thư

0388.113.388

2.

Bà Nguyễn Thị Phú Hải

Phó Bí thư Thường trực

0917.502.332


 

                        LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Bà Trần Thị Nga

Chủ tịch

0388.113.388

2.

Ông Nguyễn Xuân Nguyện

Phó Chủ tịch – phụ trách Kinh tế - Đô thị

0989.775.889

3.

Bà Đào Thị Thanh Tâm

Phó Chủ tịch – phụ trách Văn hóa -Xã hội

0936.899.773


                        THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Bà Nguyễn Thị Phú Hải

Chủ tịch

0917.502.332

2.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn

Phó chủ tịch Thường trực

0934.674.606

3.

Ông Lê Ngọc Lâm

Phó chủ tịch

0983.382.963

VIDEO VIDEO