Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1656
Lượt truy cập trong tuần: 5457
Lượt truy cập trong tháng: 20367
Lượt truy cập trong năm: 176112
Tổng số truy cập: 3047334

Lịch tiếp công dân quý 3/2024

Ngày đăng 26/06/2024 | 03:00  | Lượt xem: 30
Lịch tiếp công dân quý 3/2024

Lịch tiếp công dân quý 2/2024

Ngày đăng 04/04/2024 | 02:09  | Lượt xem: 28
Lịch tiếp công dân quý 2/2024

Lịch tiếp công dân quý 1/2024

Ngày đăng 01/01/2024 | 08:00  | Lượt xem: 40
Thông báo lịch tiếp công dân quý 1/2024 của Chủ tịch UBND phường Kim Giang

Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND phường Kim Giang quý III năm 2023

Ngày đăng 01/07/2023 | 10:00  | Lượt xem: 84
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND phường Kim Giang quý III năm 2023

Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND phường Kim Giang quý II năm 2023

Ngày đăng 25/03/2023 | 10:30  | Lượt xem: 57
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND phường Kim Giang quý II năm 2023

Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND phường Kim Giang quý IV năm 2023

Ngày đăng 02/10/2023 | 09:00  | Lượt xem: 42
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND phường Kim Giang quý IV năm 2023

Thông báo Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND phường Kim Giang quý 1 năm 2023

Ngày đăng 31/12/2022 | 05:00  | Lượt xem: 72
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND phường Kim Giang quý 1 năm 2023

Lịch công tiếp công dân quý 2/2022

Ngày đăng 01/04/2022 | 08:00  | Lượt xem: 170
Xem chi tiết tại đây

Lịch tiếp công dân quý 2/2021

Ngày đăng 31/03/2021 | 05:30  | Lượt xem: 187
Lịch tiếp công dân quý 2/2021

Lịch tiếp công dân quý 4/2020

Ngày đăng 01/10/2020 | 05:00  | Lượt xem: 264
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND phường quý 4/2020

Lịch công tác tuần quý 4/2019

Ngày đăng 01/10/2019 | 05:30  | Lượt xem: 180
Lịch công tác tuần quý 4/2019

Lịch tiếp công dân quý 3/2019

Ngày đăng 05/07/2019 | 03:30  | Lượt xem: 246
Lịch tiếp công dân quý 3/2019

Lịch tiếp công dân quý 2/2019

Ngày đăng 01/04/2019 | 11:00  | Lượt xem: 208
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND phường Kim Giang quý 2 năm 2019

Lịch tiếp công dân Quý III năm 2016

Ngày đăng 03/07/2016 | 04:00  | Lượt xem: 260
xem chi tiết tại đây  

Lịch tiếp công dân quý 3/2020

Ngày đăng 03/07/2020 | 06:30  | Lượt xem: 152
Lịch tiếp công dân quý 3/2020

Lịch tiếp công dân quý IV/2018

Ngày đăng 03/07/2018 | 06:00  | Lượt xem: 237
Xem chi tiết tại đây

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND phường Kim Giang

Ngày đăng 25/12/2019 | 05:32  | Lượt xem: 235
1- Lịch trực của TT HĐND phường thực hiện vào thứ năm tuần đầu và tuần cuối mỗi tháng. 2- Lịch trực của đại biểu HĐND phường vào ngày thứ năm hàng tuần. ...

VIDEO VIDEO